BLOG

Muafiyetli Kasko Nedir? Faydaları Nelerdir?

Sigorta sektöründe muafiyet nedir, muafiyet ne demektir? soruları için bir tanımlama yaparsak, oluşan hasarın belirli bir miktarının sigortalı tarafından karşılanması olarak açıklayabiliriz.

Sigorta sektöründe muafiyet nedir, muafiyet ne demektir? soruları için bir tanımlama yaparsak, oluşan hasarın belirli bir miktarının sigortalı tarafından karşılanması olarak açıklayabiliriz. Muafiyet kavramı günümüzde daha çok kasko ile bütünleştiği için bu yazımızda sizlerle muafiyetli kasko nedir, faydaları nelerdir? adlı konuları ele alacağız. Hadi gelin hep birlikte bu konuları daha yakından inceleyelim.

Muafiyetli Kasko Nedir?

Muafiyetli kasko, oluşan hasarın belirli bir miktarının sigortalı birey tarafından karşılanması durumunu ifade eder. Bu durum aracın hasarının ya da sigorta bedelinin belirli bir yüzdelik kısmına kadar oluşan zararların sigortalı birey tarafından, geri kalanın ise sigortacı tarafından karşılanmasıdır. Araç sahiplerinin en çok zorlandığı konulardan birisi ise zorunlu trafik sigortalarını yaptırdıktan sonra hangi kasko türünü tercih etmeleri gerektiğidir. Her biri farklı maddeler sunan kasko poliçelerinde en çok tercih edileni ise muafiyetli kaskodur.

Sigorta şirketi muafiyete sahip olan kasko poliçelerinde hasar ödemesi yapar ve poliçede yer alan muafiyet oranının indirildikten sonraki kısmını baz alır. Belirlenen bu muafiyet oranı sigortalı birey tarafından karşılanır. İki tarafın karşılıklı ödeme yapması durumu, standart olan kasko ürünlerince en önemli farklılık olarak karşımıza çıkar. Çünkü muafiyetsiz kasko ürünlerinde hasar durumu ortaya çıktığında gereken ödemeyi sadece sigorta şirketi karşılar. Muafiyetli kasko poliçeleri uygun fiyatlarla ya da indirimli olarak yaptırıldığı için, kasko fiyatları genellikle bütçesini aşan araç sahiplerince seçilir.

Muafiyetli Kasko Nasıl Uygulanır?

Kasko poliçelerinde muafiyet indirimi aşağıdaki yollar ile uygulanmaktadır:

  • Tenzili Muafiyet Uygulaması

Tenzili muafiyet uygulaması, belirlenen sigorta bedelinin %1, %2 ya da %3 oranlarında poliçeden muaf tutulması anlamına gelir. Araçta herhangi bir hasar durumu belirlendiğinde elbette belirli bir zarar da meydana gelir. Örnek vermek gerekirse, poliçede belirlenen muafiyet oranı %3 ise, herhangi bir hasar durumunda sigorta bedelinin %3’ünü aşmayan zararları sigortalı birey karşılarken, %3’ünü geçen kısım ise kasko sigortası tarafınca sigortalı bireye ödenir. Sigortalı birey ve sigorta şirketi arasında ortak bir karar olarak verilecek olan bu oran, mutlaka poliçede yazılı olarak belirtilmelidir.

  • Belirli Bir Bedel Üzerinden Muafiyet Uygulaması

İkinci uygulama yöntemi ise yüzde oranına ve sigorta bedeline bağlı olmadan belirlenmiş sabit bir bedel üzerinden yapılan muafiyet uygulamasıdır. Örneğin muafiyetli kasko poliçesinde 600 TL’lik bir limit belirlenirse, hasar bedelinin bu limiti geçip geçmemesi durumuna göre ödeme işlemleri yapılır. Eğer hasar bedeli 600 TL’nin altında kalır ise, bedeli sigortalı birey karşılar, geçer ise 600 TL’yi aşan kısım kasko sigortası tarafından ödenir. Araca olası bir zarar verecek risklerin yaşanması durumunda sigortalı bireye düşen ödeme payı, poliçede yer alan muafiyet ile sınırlı olarak belirlenmiştir.

Muafiyetli Kaskonun Faydaları Nelerdir?

Muafiyetli kasko sigortaları, muafiyetsiz kasko poliçeleri ile karşılaştırıldığında daha düşük fiyatlıdır. Böylelikle daha az bir bütçe ile de kasko sahibi olunabilmektedir. Muafiyetli poliçenin olumsuz tarafına baktığımızda ise olası küçük hasar durumlarında kasko sigortasının bedeli karşılamamasıdır. Bu noktada küçük hasarları sigortalı birey karşılamak durumunda kalır. Muafiyet sınırını aşmayan küçük hasarlarda sigorta şirketinden belirlenen bedel talep edilmese bile aracın kaskosuz olması durumu daha olumsuz sonuçlar doğurabilir. Kaskosu olmayan bir araç ile kaza yapılması durumunda oluşacak büyük veya küçük tüm hasar bedellerini araç sahibinin karşılaması beklenir. Maddi zararların yüksek bütçeye denk gelmesi halinde ise araç sahipleri için bu noktada maddi olarak sarsıcı durumlar oluşabilir. Muafiyetli kasko sayesinde küçük hasarlar sigortalı bireyin bütçesinden karşılansa da büyük hasar durumlarında araç sahibinin maddi durumu güvence altına alınır.

  • Muafiyet oranı arttıkça poliçe fiyatı düşer.

Kasko poliçesi yaptırılırken maliyeti yüksek olan kasko fiyatları araç sahipleri için rahatsız edici bir noktadır. Ancak muafiyetli kasko fiyatları standart kasko ürünlerinin fiyatlarına göre daha uygundur. Bu düşük fiyatlı olma avantajı, muafiyet oranının artışı ile ilgilidir. Muafiyet için %1 ve %2 gibi farklı oranlarda olabileceği gibi sabit tutarlarda olabilir. Belirlenen muafiyet tutarları, ne kadar yüksek ise kasko poliçesi prim fiyatı da o derece düşüktür. Bu durum sebebiyle aracı ile küçük kazalar yapma olasılığı riski, yüksek araç sahiplerince olumsuz bir durum olarak nitelendirilir. Çünkü olası en ufak bir hasar durumunda sigorta şirketince karşılanmayan bedel, sigortalı birey tarafından ödenir.

  • Prosedürler ile uğraşmanızı engeller.

Sigortalı birey tarafından oluşan küçük hasarları kendisinin karşılaması maddi açıdan olumsuz bir durum olsa da, bu noktada bireye sağladığı bazı faydaları da vardır. Küçük hasarlar durumunda tazminatı sigorta şirketinden istemeyen sigortalı birey, belirlenmiş olan prosedürler ile uğraşmaz. Kasko sigortası ile hasar giderilme aşamasına gelindiğinde, anlaşmalı servislere belgelerin gönderilmesi, sıra beklenmesi veya onay gelmesi gibi birçok işlemin gerçekleşmesi gerekir. Bu işlemler birkaç saat süreceği için kasko üzerinden yapılması daha zahmetli ve uzun gelebilir. Muafiyetli kasko küçük hasarlar için araç sahiplerine esneklik kazandırır ve bu işlemlerin tümünü gerçekleştirmek yerine arz edilen herhangi bir yerde araç tamir ettirilebilir.

  • Hasarsızlık indirimini etkilemez.

Kaskonun muafiyetli bir şekilde yaptırılmasında fayda sağlayan bir diğer önemli noktada hasarsızlık indirimini etkilememesidir. Olası küçük hasar durumlarında kasko sigortasını bozmamak, hasarsızlık indiriminde oluşabilecek kayıpların yaşanmasını engeller. Bu nedenle kasko yenileme dönemi geldiğinde muafiyet sınırını aşan bir kaza geçirilmemiş ise hasarsızlık indiriminden herhangi bir kayıp olmaksızın yararlanılabilir.

Muafiyetli Kaskoda Yararlanılan İndirim Nasıl Hesaplanır?

Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise kasko poliçesinde hasarın yüzde kaç oranına kadar sigorta şirketi tarafından karşılanması durumunun yazılı olmasıdır. Örneğin; 50.000 TL olan sigorta bedelli kasko poliçesini %2’lik bir muafiyet oranı ile yaptırdığınızda, 50.000 * %2 =1.000 TL rakamına kadar olan hasarları sigortalı birey öder, eğer hasar bu tutarın üzerinde ise kalan kısım sigorta şirketi tarafından ödenir. Diğer bir deyişle hasar tutarı 3000 TL ise, 1000 TL’si sigortalı birey tarafından, 2000 TL’si ise sigorta şirketi tarafından ödenir. Muafiyetli kasko ile küçük hasarlar için sigorta şirketinden çok bir beklenti olmazken, daha büyük hasarlar için cüzi miktarlar ödenerek güvence altında hissedilir.

Eğer kasko sigortanızı ECS Sigorta’dan yaptırdıysanız, yenileme zamanı geldiğinde sizi sms ve e-posta yolu ile bilgilendirmekle kalmıyoruz, aynı zamanda en doğru karara ulaşabilmeniz için karşılaştıracağınız tüm teklifleri kapsamlı olarak sizinle paylaşıyoruz. Böylece kasko sigortanızın yenilenme zamanına dair tüm kaygılarınız yok olurken, araştırma yapmanıza gerek duymadan en uygun teklifler ile sigortanızı kolayca yenileyebiliyoruz.

Lider sigorta acentesi ECS Sigorta üzerinden sadece birkaç adımda kasko sigortası sorgulaması yaparak, kasko sigortası teklifine kolayca ulaşabilirsiniz.

ZORUNLU DEPREM
SİGORTASI (DASK)

Detaylı İncele TEKLİF AL

KONUT
SİGORTASI

Detaylı İncele TEKLİF AL

TÜMÜNÜ GÖSTER