NAKLİYAT EMTEA SİGORTASI

Malların dünyanın her yerine taşınmasında belirli riskler vardır ve daha önce uluslararası bir şey gönderdiyseniz, mallar taşınırken birkaç şeyin ters gidebileceğini bilirsiniz. İşte tam da bu noktada nakliyat emtea sigortası devreye giriyor.

Çoğu zaman, göndericiler, mallarının kaybolması durumunda sorumluluğun nasıl işlediğini yanlış anlar. Konuyu çevreleyen çeşitli kurallar ve düzenlemeler işleri daha da karmaşık hale getirebilir. Bu karışıklıkları gidermek için, içeriğimizde nakliyat emtea sigortası hakkında gerekli bilgileri bir araya getirdik.

HEMEN TEKLİF AL

Nakliyat emtea sigortası, mallarınızın değerini fiziksel hasar, hırsızlık veya genel ortalamadan korumak için kullanılan en yaygın yöntemdir. Bu poliçe, gönderilen tüm mallar için her zaman otomatik olarak dahil edilmez - genellikle bölgeden bölgeye göre değişir. Bunun yerine, göndericiler veya alıcılar, sigorta pazarındaki poliçeleri niş sağlayıcılardan, büyük komisyonculardan, yerel acentelerden, web sitelerinden ve nakliye komisyoncularından satın alabilir.

Yurt içi ve yurt dışı taşımacılığında nakliyat emtea sigortası alınabilir. Aynı zamanda, bu sigortanın değişken doğası nedeniyle ülkeler ve devletlerden uygun işbirliği olmadan bunu standartlaştırmak ve kontrol etmek gerçekten zordur. Bu varyasyonlara göre, nakliyat emtea sigortası aşağıdaki sınıflandırmalara ayrılabilir:

Kara Nakliyat Sigortası: Bu sigorta, kamyonları ve diğer küçük ticari araçları kapsayan tüm kara taşımalarını kapsar. Kapsam konuları hırsızlık, gizli anlaşma hasarları ve diğer ilgili risklerdir. Bu sigorta doğası gereği yereldir ve normal olarak ulus sınırları içinde çalışır.

Deniz Nakliyat Sigortası: Bu sigorta, denizde veya hava yoluyla yapılan taşımaları kapsar. Burada, nakliye araçları ve mallar, kargo yükleme / boşaltma, hava koşulları ve diğer ilgili konulardan kaynaklanan hasarlardan korunmaktadır. Çoğunlukla bu sigorta uluslararası taşımacılığı kapsar. Bu sigortalar kapsamında, nakliyat emtea sigortası kavramını derinlemesine anlamanıza yardımcı olabilecek bazı poliçeler bulunmaktadır. Bu politikalar şunlardır:

• Açık Teminatlı Nakliyat Poliçeleri: Sigortalı çeşitli gönderiler için teminat almayı tercih ettiğinde açık teminatlı nakliyat poliçeleri devreye girer. Bu politikalar, yenilenebilir politika ve kalıcı politika olmak üzere iki kategoriye ayrılmıştır. Yenilenebilir ilke, poliçe sona erdikten sonra yenilenmesi gereken belirli bir değer için gereklidir. Tek sefer veya yolculukların çoğu bu kategoriye girer. Kalıcı politika, o dönemde sayısız sevkiyata izin veren belirli bir süre için oluşturulabilir.
• Spesifik Nakliyat Poliçeleri: Bir şirket, belirli bir gönderiyi sigortalamak için bir sigorta şirketine veya komisyoncuya başvurduğunda, belirli nakliyat poliçeleri kategorisine girebilir. Bu politikalar aynı zamanda sefer politikaları olarak da adlandırılır, çünkü bunlar kapsamında yalnızca gönderiler kapsanmaktadır.
• Acil Durum Sigortası Poliçesi: Malları kayıp veya hasara karşı sigortalamaktan satıcının değil, müşterinin sorumlu olduğu bazı durumlar vardır. Mallar nakliye sırasında hasar görürse ve müşteri bunları kabul etmeyi reddederse, bununla ilişkili tehlikeler vardır. Bazı durumlarda, bazı müşteriler malları sigorta ettirmez ve sorumluluktan kaçınma eğilimindedir. Bu tür durumlarda, etkilenen satıcılar yasal sistemin yardımıyla düzeltme isteyebilir. Bu onlar için çok maliyetli olabilir ve bazen davayı kaybedebilirler. Bu nedenle, satıcıların çok daha düşük prim oranına sahip acil durum sigortasına gitmeleri önerilir. Test ve doğrulama için satıcıların bunu müşterilerine söylemesine gerek yoktur.

Nakliyat emtea sigortası, mallarınızın bir yerden diğer bir yere kara, hava, deniz ve demiryolu ile taşınması sırasında yaşanabilecek olası risklere karşı teminat sağlayan bir sigorta çeşitidir. Sigortalı olarak sadece emtianızın değil, öngörülen kar, navlun ve sigorta ücreti gibi bazı ek giderleriniz de teminat altına alınır. Ayrıca ek teminat olarak, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, savaş ve grev gibi riskler de poliçe kapsamında olabilir. Malınızın güvence altına alınabilmesi aşağıda yer alan teminatlar ile sağlamaktadır:

Tam Zıya Teminatı:

Tam zıya teminatında malınızın poliçede yer alan nedenlerle sevkiyatın gerçekleştildiği vasıta ile birlikte, tüm değerini yitirmesi durumunda güvence sağlanır.

Dar Teminat:

Dar teminat, mallarınızın vasıtalar aracılığıyla gerçekleştirilen sevkiyatlar sırasında, malınızda meydana gelebilecek kısmi hasar (geminin karaya oturması, çatışması, aracın çarpması, devrilme, alabora olması, dere taşması) sonucunda kayıplarınızı güvence altına alan bir teminat türüdür.

Geniş Teminat:

Geniş teminat, genel olarak vasıta ayrımı yapmaksızın (kamyon, gemi, uçak, tren) bütün tehlikeleri kapsar. Ancak aşağıda yer alan bazı durumlar istisna olarak tutulmaktadır:

• Kanuna aykırı bazı durumlar (kaçakçılık, gizli ticaret),
• Taşıma şartlarına uygun olmaması, hazırlanmasındaki yetersizlik, ambalajlanmaması veya uygunsuzluğun sebep olduğu hasar,
• Sigorta edilen malın olağan akması, olağan hacim kaybı ya da aşınma,
• Sigortalının isteyerek kötü bir hareket sergilemesinden meydana gelen hasar veya masraf,
• Sigorta edilen malın ayıbı ya da niteliğinin sebep olduğu hasar veya masraf,
• Radyoaktif güç veya herhangi bir silah kullanımının neden olduğu hasar veya masraf.

Nakliyat emtea sigortası, denizyolu, havayolu, karayolu ve demiryolu ile yapılan geçişleri kapsar. Bu sigortanın faydaları kapsamında aşağıdaki hususlar kapsanmaktadır:

Tüm Risk Kapsamı

Bu teminat dış etkenlerden kaynaklanan hasar veya kayıplara karşı kapsamlı koruma sağlar. Buna tüm risk kapsamı deniyor ancak yine de insanlar poliçeye dahil edilen ve hariç tutulan hususları bilmelidir. Tüm risk kapsamı altında, dahil olan yönler şunlardır:

• Uygunsuz ambalajlamadan kaynaklanan hasarlar,
• İstila,
• Yükün terk edilmesi,
• Gümrük reddi,
• Çalışanın sahtekarlığı.

Nakliyat emtea sigortası, zorunlu bir şekilde almanız gereken bir sigorta çeşiti değildir. Bununla birlikte, mallarınızı risklere maruz kalmaktan daha iyi koruyabilmeniz için şiddetle tavsiye edilir, çünkü bazıları felakete neden olabilir. Sigorta maliyetlerini, sigorta olmadan meydana gelebilecek potansiyel kayıplar ve ikincil hasarlarla tartmak önemlidir.

Tam bir güvence sağlamak için ihtiyacınız olan nakliyat emtea sigortasına birkaç adımda, lider sigorta acentesi ECS Sigorta avantajları ile sahip olun!