DEVLET DESTEKLİ ALACAK SİGORTASI

Son zamanlarda en çok merak edilen konulardan biri olan, KOBİ’lerin alacaklarını garanti altına alan ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca oluşturulan devlet destekli alacak sigortası hakkındaki tüm merak edilenleri bu içeriğimizde ele aldık.

Devlet destekli alacak sigortası, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 1 Ocak 2019 yılında yürürlüğe girmiş bir sigorta çeşitidir. Bu sigorta sayesinde, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yurt içinde gerçekleştirdiği ürün ve hizmetlerin satışından ticari alacaklarını tahsil edememe durumu ortadan kalkar.

Devlet tarafından desteklenen ve milli bir uygulama olan devlet destekli alacak sigortası, alacakların tahsilatlarında yaşayabileceği problemlerden işletmeleri korur.

HEMEN TEKLİF AL

Devlet destekli alacak sigortası, aşağıda yer alan şartlara uygun küçük ve orta ölçekli işletmelere sunulmaktadır:

• Basit usul haricinde vergi mükellefi olması,
• Merkez tarafınca belirlenmiş risk değerlendirme şartlarının sağlanması,
• İşletmenin sigortaya başvurmadan en az iki yıl önce kurulması.

Ayrıca devlet destekli alacak sigortası aşağıda verilen satış durumlarına teminat sağlar:

• Sigortalı ile alıcı arasında satış sözleşmesi yok ise, karşılıklı karar verilen satış vadesinin fatura üzerinde belirtildiği satışlara karşı,
• Sigortalı ile alıcı arasında satış sözleşmesi var ise, sözleşmede yer alan satış vadesinin belirtildiği satışlara karşı,
• Döviz endeksli sözleşmeler veya faturalar haricinde, faturaları Türk Lirası cinsinden kesilen satışlara karşı,
• Belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları, meslek birlikleri, dernekler, odalar ve borsalar, vakıflar ve kamu iktisadi kuruluşları dışında kalan alıcılara yapılan satışlara karşı teminat sağlanır.

Devlet destekli alacak sigortası aşağıdaki durumları kapsamaktadır:

• 120, 180 veya 360 güne kadar vadeli satışlar için teminat verilir.
• Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafınca kurulan devlet destekli alacak sigortası havuzu, küçük ve orta ölçekli KOBİ’lerin alacaklarının önemli bir kısmını karşılar.
• Primler %25 peşin 3 taksit ile ödenirken, peşin ödemelerde %10 indirim uygulanır.
• Poliçe prim tutarı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin toplamda yurt içi alacak tutarlarına ve vadelerine göre belirlenir.

Nihayetinde, beklenmedik bir zarar meydana gelirse, devlet destekli alacak sigortası poliçesi tazminat sağlar, böylece poliçe hamilinin gelirini ve kârını korur. Sigortacı ve kredi yönetimi departmanı arasında güçlü bir ilişki sürdüren devlet destekli alacak sigortası, bir şirketin kârının, nakit akışının ve sermayesinin korunmasını sağlamak için yapabileceği en akıllıca yatırım olabilir.

Devlet destekli alacak sigortasının nihai amacı, sadece bir temerrütten kaynaklanan zararları tazmin etmek değil, aynı zamanda işletmelere başlangıçtan itibaren öngörülebilir kayıplardan kaçınmak için ihtiyaç duydukları desteği ve bilgiyi sağlamaktır.

Küçük ve orta ölçekli KOBİ’lerin yalnızca yurt içinde gerçekleştirdiği ürün ve hizmetlerin satışından elde edeceği ticari alacaklara göre:

• Yıllık net satış hasılatı 3 milyon TL’den az olan ve on kişiden az yıllık çalışan istihdam eden mikro işletmeler,
• Yıllık net satış hasılatı 25 milyon TL’den az olan ve elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden mikro işletmeler, devlet destekli alacak sigortasından faydalanabilir.

Devlet destekli alacak sigortası işletmenize aşağıdaki faydaları sağlamaktadır:

• Ticari faaliyetlerinizde riskleri güvenilir bir şekilde yönetmenizi sağlar.
• Ticari borçların ödenmeme riskine karşı işletmenizi korur.
• İşletmenizin geleceğe yönelik mali planlarında yaşanabilecek aksamaları ortadan kaldırır.
• Vadeli satış sonrası belirlenmiş olan tarihte ödenmeyen alacakların sıkıntıya girmesini ve nakit akışlarının bozulmasını engeller.
• İşletmenizin taahhütlerini rahatça yerine getirmesini ve nakit akışının sağlıklı olmasını sağlar.
• Sermaye korunur.
• Nakit akışları korunur.
• Kredi servisi ve geri ödemeleri geliştirilir.
• Kazançlar güvende tutulur.
• Satış genişletme - Alacaklar sigortalıysa, bir şirket mevcut müşterilere güvenli bir şekilde daha fazla satış yapabilir veya çok riskli olarak algılanan yeni müşterilerin peşinden gidebilir.
• Yeni uluslararası pazarlara açılma - Benzersizliğe karşı koruma, ihracat riskleri ve doğru büyüme kararları vermek için pazar bilgisi sunar.
• Daha iyi finansman koşulları - Bankalar genellikle sigortalı alacaklara karşı daha fazla sermaye ödünç verir ve ayrıca fonların maliyetini düşürebilir.
• Eyleme dönüştürülebilir ekonomik bilgi - Devlet destekli alacak sigortacısının bilgi veritabanı ve teknoloji platformu, operasyonel ve bilgi maliyetlerinin azaltılmasına yardımcı olur.
• Ödeme yapılmaması ve yıkıcı kayba karşı koruma - Öngörülemeyen bir olay bir şirketi ve sigorta taşıyıcısını uyarı olmadan yakalarsa, fatura talep süreci aracılığıyla ödenir.
• Satışlarda ve karlarda artış - Bir devlet destekli alacak sigortası poliçesi, ek risk olmaksızın bir şirketin satışlarını ve kârlarını artırarak, poliçe sahibi hiçbir zaman bir talepte bulunmasa bile, genellikle kendi maliyetini birçok kez dengeleyebilir.
• Geliştirilmiş borç veren ilişkisi - Devlet destekli alacak sigortası, bir şirketin borç verenleriyle olan ilişkisini geliştirebilir. Çoğu durumda, banka varlığa dayalı bir krediye hak kazanmak için devlet destekli alacak sigortasına ihtiyaç duyar.
• Şüpheli borç rezervlerinde azalma - Alacakların sigortalanması şirket için sermayeyi serbest bırakır.

Devlet destekli alacak sigortası almak isterseniz, ECS Sigorta acentesi ile hızlı ve güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. ECS Sigorta, finansal incelemelerde talep onaylandıktan sonra, işletmenize göre en uygun bir sigorta poliçesi düzenler.