BLOG

Pandemi Dönemi En Çok Sigortalanan Şeyler Nelerdir?

Pandemi döneminde ortaya çıkan sağlık sorunları birçok işletmeyi, işvereni ve bireysel kişileri oldukça zarara uğratmıştır.

Pandemi döneminde ortaya çıkan sağlık sorunları birçok işletmeyi, işvereni ve bireysel kişileri oldukça zarara uğratmıştır. Sağlık açısından birçok problemin meydana gelmesi ve maddi manevi oluşan zararlar neticesinde pandemi döneminde hayat sigortası başta olmak üzere, tüm alanlarda sigorta poliçelerine talepte yoğun bir artış gözlenmiştir. Sağlık boyutunda risklerin çok olduğu pandemi dönemi, bireylerin yaşamları için bir tehdit unsuru olarak anılmaktadır. Bireyler sağlık ve hayat sigortası yaptırarak hem kendilerini hem de yakınlarını koruma altına alırken aynı zamanda olası sağlık sorunlarında ortaya çıkacak hastane masrafları için de sigorta poliçesinden faydalanabilmektedir. Peki pandemi dönemi en çok sigortalanan şeyler nelerdir? Hadi gelin hep birlikte bu konuyu daha yakından inceleyelim.

Trafik Sigortası

Pandemi döneminde en fazla talep artışı gören trafik sigortası, araçların daha güvenli bir şekilde hareket etmesini sağlarken, yaşanabilecek olası tüm kazalarda masrafların sigorta tarafından karşılanmasına yardımcı olmaktadır. Araçların trafiğe çıkabilmesi için zorunlu olarak yaptırılması gereken trafik sigortası, araçları ve bireyleri sürekli tekrar eden trafik kazalarına karşı bir koruma sağlamaktadır. Araçların türü ve özellikleri bu anlamda ön plana çıkmazken, trafikte korumalı bir şekilde hareket edilmesi ve araçların maddi hasarlarının karşılanması konusunda bireylere özel olarak hazırlanmış paketler de trafik sigortasının önemini vurgulamaktadır.

Bireylere ve araçlara yönelik belirlenen trafik sigortası paketlerinin bulunması, yaşanan kazalarda meydana gelen maddi hasar ve sağlık masrafları konusunda poliçeden faydalanma imkanı sunar. Belirli koşullar altında işlemde yer alan trafik sigortası ödenekleri, özellikle araç sahiplerinin kusurlu bulunmadığı ve doğal afetler nedeniyle araçların zarar görmemesi halinde masrafların tamamının karşılanma durumunda ortaya çıkar. Kusurlu tarafın araç sahibi olması halinde ise kazada bulunan ve yaralanan bireylerin hastane ve bakım masrafları gibi ödemeler, trafik sigortası poliçesinin kapsamında finanse edilmektedir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Pandemi dönemi özellikle sağlık alanında oldukça endişe uyandıran bir dönem olmakla birlikte bu dönem içerisinde bireyler araç ve mülk sigortasından önce hayat sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortası paketlerini tercih etmiştir. Bireylerin koronavirüse yakalanma riskinin yüksek olduğu bu dönemde hastalık durumunun oluşması uzun süre hastane hizmetlerine ihtiyaç duyulacağını ortaya çıkarmıştır.

Tamamlayıcı sağlık sigortası paketleri, bireylerin talepleri doğrultusunda istedikleri prim tutarına ve hizmet türüne göre değişkenlik gösterirken, bireylere özel olarak hazırlanan paketlerde hastane ve bakım masraflarının hepsine yer verilmektedir. Hastane ihtiyacı ve her an hastaneye yatma riskinin yoğun olduğu bu dönemde, SGK sigortasına ek olarak tamamlayıcı sağlık sigortası paketlerinin önemi de oldukça artmıştır. Sigorta şirketlerince sunulan sigorta paketleri kapsamında, koronavirüs veya farklı bir hastalık sebebi ile problem yaşayan bireyler, tüm masrafları için sigorta paketleri aracılığı ile ödenek alma hakkına sahiptir.

Hayat Sigortası

Pandemi döneminde yaşanan vefat oranlarının artması, bireylerin yaşamını sigortalatma gibi ihtiyaçları doğurmuş, bu konuda yoğun bir artışa sebep olmuştur. Hayat sigortası paketleri kapsamında bireylerin hayatı boyunca mirasçı olarak gördüğü ve kabul ettiği bireyler güvence altına alınmaktadır. Pandemi veya farklı bir sebepten hayatını kaybetmiş olan bireyler, hayat sigortası poliçesi dahilinde verilmekte olan ödenekler ile birlikte sevdiklerini koruma altına almayı seçmiştir. Özellikle sağlık sorunların ve vefatların oldukça artış gösterdiği pandemi döneminde, sigorta talebinde bulunan bireylerin sayısı, diğer sigorta türleri ile karşılaştırıldığında oldukça yüksek sayıda olduğu görülmektedir.

Yıl

Sigorta Türü

Büyüme Oranı

2020

Tüm Sigorta Kolları

%19,3

2020

Hayat Sigortası

%27

2020

Trafik Sigortası

%8,64

2020

Kasko Sigortası

%14,15

2020

Yangın / Doğal Afet Sigortası

%25,32

 

Sigorta kolları içerisindeki büyüme oranları incelendiğinde, pandemi döneminin de etkisi ile sağlık sigortası ve hayat sigortası gibi alanlarda maksimum büyüme gözlenmektedir.

Deprem Sigortası (DASK)

Deprem ve doğal afet sigortası alanında 2020 yılı içerisinde en büyük ikinci artışın meydana geldiği açıklanmıştır. Sigorta şirketlerinin çoğunda yaşanan büyüme payı içerisinde en büyük büyüme oranına sahip olan deprem sigortası, yaşanan deprem ve doğal afetlerin artması sebebi ile değer görmeye başlamıştır. Her ev için zorunlu olarak yaptırılması gereken deprem sigortası, deprem veya farklı bir doğal afet anında ortaya çıkan tüm hasarın karşılanmasını sağlar. Eski ya da yeni olmasının önemi göz ardı edilen bu noktada deprem riski yaşayan tüm bölgelerdeki ev yapılar için deprem sigortasının yaptırılması oldukça önemlidir. Özellikle deprem riskinin yoğun olduğu bazı bölgelerde tercih edilen deprem sigortası paketleri sayesinde deprem anında oluşan her türlü maddi hasar için ödenek hazırlanmıştır. Deprem sigortası paketleri ev sahiplerine veya evde oturan kiracılara doğrudan ödenecek olup, bireylerin durumları ve taleplerine yönelik farklı içeriklerin ortaya çıkmasıyla belirlenmektedir.

Pandemi döneminde sigorta taleplerinin artması, sigorta şirketlerinin çeşitli paketler oluşturmasını sağlamıştır. Bu dönemde en fazla talep gören sağlık ve hayat sigortalarının yanında, deprem riskinin yüksek olduğu bölgelerde yaşanılması ve deprem olaylarının artması nedeni ile de DASK sigortası paketleri hazırlanmaktadır. Genellikle doğal afetler ve deprem için kullanılan DASK sigortası, tüm konut ve yapılar için zorunlu olarak yaptırılması gereken bir sigorta türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Ev satın alırken, kiralarken veya gayrimenkullerin kira ya da satış işlemlerini gerçekleştirirken, DASK sigortasının yaptırılması gerekir. Sigorta poliçesinde yer alan süre kapsamında, herhangi bir doğal afet veya depremin meydana gelmesi halinde DASK sigortası ile sigortalı bireylere maddi ödenek sağlanır. Pandemi döneminde sigorta primi tutarları değişkenlik gösterdiğinden dolayı, DASK poliçesi için ödenmesi gereken prim tutarları, talepler doğrultusunda oluşturulan paketlerin genel niteliklerine göre belirlenmektedir.

ZORUNLU DEPREM
SİGORTASI (DASK)

Detaylı İncele TEKLİF AL

KONUT
SİGORTASI

Detaylı İncele TEKLİF AL

TÜMÜNÜ GÖSTER