BLOG

Hayat Sigortası Vergi İndirimi Hesaplama

Hayat sigortası vergi indirimi hesaplama adımı için sigorta yaptırmak isteyen birey, hayat sigortası yaptırmak istediği sigorta acentesi ile iletişim kurmak zorundadır.

Hayat Sigortası Vergi İndirimi Hesaplama

Hayat sigortası vergi indirimi hesaplama adımı için sigorta yaptırmak isteyen birey, hayat sigortası yaptırmak istediği sigorta acentesi ile iletişim kurmak zorundadır. Ayrıca hayat sigortası yaptırmak isteyen bireyin kendisi de hayat sigortası vergi indirimi hesaplama işlemini yapabilmektedir. Hadi gelin hep birlikte hayat sigortası nedir, hayat sigortası vergi indirimi hesaplama adımları nelerdir konularını yakından inceleyelim.

Hayat Sigortası Nedir?

Hayat sigortası, poliçe süresince vefat etmeniz (veya ölümcül bir hastalık teşhisi konulması) durumunda sevdiklerinizin mali durumunu korumak için planlanmış bir sigorta türüdür. Zaten zor olan bir zamanın, gelir kaybından kaynaklanabilecek ek mali yük ile daha fazla zor olmasına gerek olmadığından emin olmak için hayat sigortası oradadır ve bu tür bir teminatı satın almak çok da maliyetli değildir. Hayat sigortasının nasıl çalıştığını ve sizin için doğru olan bir poliçeyi nasıl bulabileceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen yazımızı okumaya devam edin.

Hayat Sigortası Nasıl Çalışır?

Hayat sigortası poliçenizin süresi boyunca sigorta yaptırmış olduğunuz acenteye bir prim (genellikle aylık) ödemeniz gerekir ve vefat ettiğinizde lehtarlarınız bir ödeme alır (vade güvencesi durumunda belirtilen süre içinde vefat etmeniz şartı ile). Alacağınız teminat miktarı ve ödemeniz gereken primler, tamamen kişisel koşullarınıza ve seçtiğiniz poliçe türüne bağlı olacaktır. Hayat sigortası teklifiniz, tıbbi geçmişinizi, yaşınızı ve yaşam tarzı faktörlerinizi dikkate alacak ve tipik olarak konuşursak, ne kadar genç ve sağlıklı olursanız, teklifiniz o kadar ucuz olacaktır.

Hayat Sigortası Neleri Kapsar?

En basit haliyle, hayat sigortası hayatınızı kapsar ve sizin vefat etmeniz durumunda maddi olarak zarar görebilecek olanlara nakit ödeme yapar. Poliçenizi düzenlerken tüm koşulları tam olarak açıklamanız şartıyla, poliçe süresi içinde vefat ederseniz veya ölümcül bir hastalık tanısı alırsanız sizi kapsar.

Hayat Sigortası Vergi İndirimi Hesaplama Nasıl Yapılır?

Hayat sigortası gelir vergisi ödemekle yükümlü iseniz; eşiniz, kendiniz ve 18 yaşını doldurmamış çocuklarınızın için ödediğiniz hayat sigortası primleri gelir vergisi matrahından düşülür. Böylelikle geleceğinizi güvence altına alırken, hayat sigortanız için ödeyeceğiniz tutarı da minimuma indirebilirsiniz.

Ücretli Çalışanlar

Ücretli çalışan iseniz; eşiniz, kendiniz ve çocuklarınızın sahip olduğu birikimli hayat sigortası poliçelerine yönelik ödediğiniz primlerin %50’sini vergi indiriminde kullanma avantajınız vardır. Sağlık, ölüm, kaza, sakatlık, hastalık, doğum, analık, işsizlik ve eğitim gibi diğer hayat sigortası poliçelerine yönelik için ise ödediğiniz primlerin tamamını aylık brüt ücretin %15’ini ve brüt asgari ücret toplam tutarını geçmemek kaydı ile vergi indiriminde kullanabilirsiniz.

  • Örnek Uygulama

Aylık brüt ücret

2.000 TL

Vergi matrahından indirilebilecek maksimum prim tutarı (brüt ücret x %15)

300 TL

Yıllık limit

Yıllık brüt asgari ücret

Birikimli hayat sigortası primi

150 TL

Şahıs sigortası primi

150 TL

Aylık gelir vergisi matrahı

2.000 – (150 + 75) = 1.775 TL*

Vergi oranı (%25 ise) ödenecek gelir vergisi

1.775 x %25 = 443,75 TL

Prim ödenmediği durumda ödenecek gelir vergisi

2.000 x %25 = 500 TL

Vergi kazancı

56,25 TL

* Gelir vergisi matrahı düştüğünde ödenmesi gereken gelir vergisi tutarı da azalacaktır.

Serbest Meslek Sahibi Olanlar

Serbest meslek sahibi iseniz; eşiniz, kendiniz ve çocuklarınızın sahip olduğu birikimli hayat sigortası poliçelerine yönelik ödediğiniz primlerin %50’sini vergi indiriminde kullanma avantajınız vardır. Sağlık, ölüm, kaza, sakatlık, hastalık, doğum, analık, işsizlik ve eğitim gibi diğer hayat sigortası poliçelerine yönelik için ise ödediğiniz primlerin tamamını yıllık beyan edilen gelirin %15’ini ve yıllık olarak brüt asgari ücretin yıllık toplam tutarını geçmemek kaydı ile vergi indiriminde kullanabilirsiniz. Sorumlu bireyin çocuklarının ve eşinin ayrı beyanname vermeleri durumunda, eş ve çocuklar için ödenen katkı payları ve prim öncelikli olarak kendi gelirlerinden düşecektir.

  • Örnek Uygulama

Yıllık beyan edilen gelir

20.000 TL

Vergi matrahından indirilebilecek maksimum prim tutarı (brüt ücret x %15)

3.000 TL

Yıllık limit

Yıllık brüt asgari ücret

Yıllık gelir vergisi matrahı

20.000 - 3.000 = 17.000 TL*

Vergi oranı (%25 ise) ödenecek gelir vergisi

17.000 x %25 = 4.250 TL

Prim ödenmediği durumda ödenecek gelir vergisi

20.000 x %25 = 5.000 TL

Vergi kazancı

5.000 - 4.250 = 750 TL

* Gelir vergisi matrahı düştüğünde ödenmesi gereken gelir vergisi tutarı da azalacaktır.

Hayat Sigortası Vergi Avantajından Nasıl Faydalanılır?

Hayat sigortası vergi avantajından yararlanabilmek adına eğer ücretli çalışan iseniz, poliçe primine ilişkin ödeme belgelerini çalıştığınız şirketin ilgili bölümüne belirlenen zaman diliminde iletmeniz yeterli olacaktır. Beyana tabi gelir mükellefi iseniz, poliçe primine ilişkin ödeme belgelerini muhasebecinize ileterek, gelir vergisi beyannamesinde belirtmeniz gerekmektedir.

Lider sigorta acentesi ECS Sigorta üzerinden sadece birkaç adımda hayat sigortası sorgulaması yaparak, hayat sigortası teklifine kolayca ulaşabilirsiniz.

ZORUNLU DEPREM
SİGORTASI (DASK)

Detaylı İncele TEKLİF AL

KONUT
SİGORTASI

Detaylı İncele TEKLİF AL

TÜMÜNÜ GÖSTER